Studieuitval

Een student wordt geteld als uitval wanneer deze op 1 oktober van het gepresenteerde studiejaar ingeschreven stond bij een dossier/opleiding en het jaar daarop op 1 oktober niet meer ingeschreven stond bij hetzelfde dossier/dezelfde opleiding. Het is hierbij niet relevant of een student volledig gestopt is met studeren of gewisseld is naar een ander dossier/andere opleiding. Als de student een diploma binnen het betreffende dossier/van de betreffende opleiding heeft behaald dan wordt deze niet als uitval geteld. Het uitvalpercentage wordt berekend door het aantal uitvallers te delen door het aantal ingestroomde voltijdstudenten in het gepresenteerde studiejaar. Er wordt alleen gekeken naar instroom in en uitval na het eerste studiejaar.