Cijfers over 2021

2021: bij de indicatoren over materiële welvaart (inkomen en vermogen) is gekeken naar de situatie in 2020, omdat gegevens over 2021 nog niet beschikbaar waren.