Depositie uit de lucht

Depositie uit de lucht ofwel atmosferische depositie is het proces waarbij door de mens veroorzaakte stoffen uit de atmosfeer neerslaan op vegetatie, bodem en oppervlaktewater.