Belasting van het oppervlaktewater

In dit nieuwsbericht is de belasting van zeewater in het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee (NCP) niet meegenomen.