Multiproblematische leefsituatie

Bij een multiproblematische leefsituatie is er geen sprake van structurele onveiligheid, maar wel een schadelijke situatie voor de ontwikkeling van gezinsleden die vraagt om handelen en om regie. Er is sprake van enkele licht onveilige gebeurtenissen die een symptoom kunnen zijn van ernstige overbelasting van het gezin/huishouden. Of er zijn problemen op meerdere leefgebieden (lichamelijke en geestelijke gezondheid, wonen, werken, financiën, maatschappelijke integratie, relaties, opvoeding) met een negatieve impact op het gezinssysteem of op de directe leefomgeving.