E-bike

De e-bike is een fiets met elektrische ondersteuning. Vanaf 2016 kan het aantal overledenen op een e-bike bij het CBS geregistreerd worden. In 2021 zijn 80 personen geregistreerd als verkeersdode die rijdend op een e-bike een dodelijk ongeval kregen. Dit aantal is hoger dan in 2020 (74). De genoemde aantallen e-bikedoden zijn een ondergrens. Het CBS is afhankelijk van de invulling van het type fiets op het proces verbaal bij het Openbaar Ministerie of op het doodsoorzaakformulier. Hier wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen gewone fiets en e-bike. Als er geen onderscheid gemaakt kan worden, worden deze overledenen bij de categorie gewone fiets geteld.