Nationaliteit

Indien de nationaliteit onbekend of inmiddels Nederlands is, is nationaliteit afgeleid van geboorteland, land van herkomst of de oorspronkelijke nationaliteit.