Officiële raming

De gepubliceerde cijfers vormen de eerste jaarraming van het CBS voor de sector overheid over 2021. 

De gegevens over 2020 zijn in dit nieuwsbericht bijgesteld ten opzichte van eerdere publicaties. Door het beschikbaar komen van nieuwe informatie zijn subsidies in het kader van de coronasteunmaatregelen van de overheid, belastingen (btw en tabaksaccijnzen), zorguitgaven en inkomensoverdrachten tussen de Rijksoverheid en sociale fondsen geactualiseerd. Het overheidstekort komt daardoor in 2020 bijna 4 miljard euro lager uit dan in eerdere publicaties. De subsidielasten in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid zijn het meest bijgesteld, bijna 4 miljard euro neerwaarts.

De gepubliceerde cijfers van het CBS zijn de officiële cijfers over het overheidssaldo en de overheidsschuld van Nederland. Zij worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de buitensporige-tekortenprocedure (BTP of 'Excessive Deficit Procedure', EDP). De rapportages vinden twee maal per jaar plaats, voor 1 april en voor 1 oktober. Het statistisch bureau van de Europese Unie, Eurostat, zal de tekorten en schulden van alle lidstaten, die moeten zijn ingediend voor 1 april 2022, verifiëren en de cijfers vervolgens op 22 april a.s. publiceren.