CO2-intensiteit

De CO2-intensiteit wordt berekend door de CO2-uitstoot te delen door het bruto binnenlands product (bbp) van de economie of de toegevoegde waarde van een bedrijfstak.