Studierichting

Bij de studierichting zijn de afzonderlijke studies gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij is gebruik gemaakt van een indeling van de Unesco, namelijk de International Standard Classification of Education (ISCED-F2013), en de Standaard Onderwijsindeling (SOI).