Exportverdiensten

Om de export naar Rusland te kunnen relateren aan het bbp is gekeken naar de exportverdiensten. Dat zijn de verdiensten die Nederland overhoudt aan de exportomzet (exportwaarde). Dit gebeurt door aftrek van de waarde van de geïmporteerde goederen en diensten die nodig waren om de export naar Rusland te kunnen realiseren. De cijfers zijn berekend aan de hand van input- en outputtabellen en van de nationale rekeningen van het CBS.