Voorraad meubels

De methodiek voor het berekenen van de voorraad is om allereerst te berekenen welke hoeveelheid er in het verleden op de markt is gebracht door middel van data uit de CBS-productiestatistiek en Internationale Handel data. De CBS-productiestatistiek (Prodcom) bevat binnenlandse productiecijfers. De Internationale Handelstatistiek bevat internationale handelscijfers. De consumptie wordt bepaald door de productie op te tellen bij de import en daar vervolgens de export van af te trekken. Goederen worden geclassificeerd naar de publicatiegroepen van de MateriaalMonitor. Per MateriaalMonitor groep wordt zo een tijdreeks van de op de markt gebrachte producten gemaakt. Via levensduurprofielen wordt berekend wanneer dat afval wordt. De huidige voorraad kan berekend worden door de historische verkopen te verminderen met wat volgens het model inmiddels afval is geworden.

De levensduur per MateriaalMonitor categorie is bepaald door online op zoek te gaan naar informatie. Om tot één waarde per MateriaalMonitor categorie te komen, is gekeken naar alle Internationale Handel goederencodes die onder een MateriaalMonitor categorie vallen. Van die afzonderlijke codes is waar mogelijk de gemiddelde levensduur verzameld. Door deze gemiddelde levensduren per Internationale Handel code te wegen met de hoeveelheid aan importen is een gewogen gemiddelde levensduur berekend voor de hele MateriaalMonitor categorie.