Online criminaliteit

De cijfers voor online criminaliteit zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor oude stijl, waarbij onder online criminaliteit minder online delictsoorten werden meegeteld dan in de Veiligheidsmonitor nieuwe stijl vanaf 2021. Hierdoor verschillen de weergegeven percentages voor online criminaliteit voor het jaar 2021 die gebaseerd zijn op deze meting oude stijl van elders weergegeven percentages voor online criminaliteit die gebaseerd zijn op de meting nieuwe stijl.