Speciale aggregaten

In de consumentenprijsindex (CPI) en Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) publiceert het CBS naast de reguliere bestedingscategorieën ook indexcijfers van speciale aggregaten. Speciale aggregaten zijn samentellingen van productgroepen die wel bepaalde overeenkomsten hebben, maar niet noodzakelijkerwijs samenvallen in dezelfde hoofdcategorieën van de reguliere onderverdeling van de CPI en HICP.

Er zijn bijvoorbeeld speciale aggregaten voor diensten, goederen, en voedingsmiddelen, dranken en tabak. Ook zijn er aggregaten waarbij juist een aantal categorieën wordt weggelaten uit het totaal, zoals het speciale aggregaat ‘Totaal exclusief energie’. De speciale aggregaten worden onder meer gebruikt voor economische analyse.