Verbod op TBT

Het gebruik van verf met TBT is sinds 1990 verboden op rompen van schepen kleiner dan 25 meter. Vanaf 1 januari 2003 is het wereldwijd verboden om TBT nog op schepen te gebruiken, en vanaf 1 januari 2008 moest alle TBT van scheepsrompen verwijderd zijn. Na dit verbod is de hoeveelheid TBT in met name jachthavens sterk gedaald. Uit recent onderzoek (2020) is gebleken dat de hoeveelheid TBT nog verder is afgenomen, ook in de Westerschelde waar de concentraties het hoogst waren, omdat het scheepsverkeer hier intensiefst is (Sneekes et al. 2021).
Wereldwijd worden organotinverbindingen nog steeds gebruikt voor industriële toepassingen en komen daarbij nog steeds in het milieu terecht. De invloed van TBT op het milieu vormt dus nog steeds een probleem. Desondanks is het verbod op het gebruik van TBT op scheepsrompen een goed voorbeeld van een milieumaatregel die effectief is gebleken.