Vergoed

Deze cijfers weerspiegelen de verwerking van de subsidieaanvragen zoals bekend tot en met 31 december 2021.