Tegemoetkomingen

Het totale bedrag vanaf maart 2020 tot en met september 2021 aan tegemoetkoming voor loonkosten (NOW in zes aanvraagperioden) en vaste lasten (TOGS en TVL in vijf aanvraagperioden) is zoveel mogelijk bepaald aan de hand van reeds definitief vastgestelde bedragen per 31 december 2021. Voor aanvraagperioden en bedrijven waarvoor nog geen definitieve berekening bekend is per 31 december 2021, is het toegekende bedrag genomen. Dat is de geschatte tegemoetkoming op het moment van aanvraag, die onder andere is gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Ondernemers krijgen in de toekenningsfase als voorschot 80 procent van dat geschatte en hier gerapporteerde toekenningsbedrag uitgekeerd. De definitieve subsidie kan, op basis van werkelijk omzetverlies, zowel hoger als lager uitvallen. In de eerste aanvraagperioden vallen de vastgestelde bedragen bij veel bedrijven lager uit dan de oorspronkelijk toegekende bedragen. In de perioden die volgen kan dit variëren, doordat bijvoorbeeld bepaalde opslagen en modules pas in de vaststellingsperiode worden meegerekend.

Het totale NOW-bedrag over de periode maart 2020 tot en met september 2021 is voor 16 procent bepaald op basis van vaststellingen en voor 84 procent op basis van nog openstaande toekenningen. Het totale bedrag voor de vaste lastenregelingen is voor 54 procent bepaald op basis van reeds vastgestelde subsidies.