Starters in 2013

Starters in 2013 zijn personen die in 2013 inkomen hebben uit activiteiten als zelfstandige, maar in 2012 niet. De indeling van starters naar veranderlijke kenmerken als leeftijd, bedrijfssector e.d. gebeurt aan de hand van de score op deze kenmerken in het startjaar.