Prijsverandering energierekening

De prijs van energie en het verbruik bepalen de hoogte van de energierekening. Voor de vergelijking van de energierekening van januari 2021 en januari 2022 wordt het verbruik constant gehouden. Het gehanteerde verbruik is het gemiddelde van 2021 en 2022.
Het geraamde gemiddelde verbruik voor 2022 is 2 479 kWh elektriciteit en 1 169 m3 gas. Voor 2021 is het geraamde verbruik 2 580 kWh elektriciteit en 1 190 m3 gas. Deze verbruiken zijn prognoses, gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het verbruik van gas is gecorrigeerd voor verschillen in buitentemperatuur. Dat betekent dat het gasverbruik berekend is voor een gemiddelde temperatuur in het jaar.
De gemiddelde energierekening van januari beschrijft wat huishoudens gemiddeld moeten betalen voor het verbruik van energie in één jaar. Hierbij baseren we ons op de prijzen zoals die in januari worden aangeboden en het verwachte jaarverbruik. Dit levert een goede benadering voor wat betreft het prijsniveau waartegen contracten op dat moment kunnen worden afgesloten. Voor een huishouden dat precies evenveel energie verbruikt als het gemiddelde kan de hoogte van de energierekening wel hoger of lager uitpakken, afhankelijk van het contract met de energieleverancier. Een deel van de huishoudens heeft een meerjarig contract met een vaste leveringsprijs (in 2021 was dit minder dan de helft van alle contracten). De leveringsprijs van eerder afgesloten meerjarige contracten wordt niet meegenomen in de gemiddelde prijs. Het is namelijk onbekend hoeveel huishoudens, welke contracten op welk moment tegen welke prijs hebben afgesloten. Bij stijgende energieprijzen betekent dit dat de gemiddelde prijs die alle huishoudens in Nederland samen betalen lager ligt dan wordt weergegeven en bij dalende energieprijzen ligt deze gemiddelde prijs hoger.