Aantal dieren

In de berekening is uitgegaan van het aantal dieren op de peildatum 1 april 2021. Dit kan nog veranderen als blijkt dat het aantal op de peildatum door de coronapandemie niet representatief is voor het gemiddelde aantal dieren in het jaar.