Bedrijven

Bedrijven met een inschrijving bij de KVK en minimaal 1 werkzame persoon zijn in dit bericht meegeteld, ook zelfstandigen. Voor andere rechtsvormen dan de eenmanszaak gelden daarnaast omzetcriteria.

Voor de oprichting van een nieuw bedrijf moet voldaan zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is dus geen sprake van een oprichting bij:

- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.