Eigen en ingeleend personeel

Personeel in dienst van het bedrijf zelf of werkzaam bij het bedrijf als zijnde gedetacheerd. Het betreft dus niet R&D uitbesteed aan een ander bedrijf.