Precariobelasting

Op 22 maart 2017 is in het Staatsblad de wet gepubliceerd tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut. Deze wet verbiedt het heffen van precario op netwerken van nutsbedrijven per 1 juli 2017. Hierbij geldt een overgangsregeling van vijf jaar voor provincies, gemeenten en waterschappen die op 10 februari 2016 (datum wetsvoorstel) al een belastingverordening met tarief hadden vastgesteld voor het heffen van precariobelasting voor nutsbedrijven. Dit betekent dat heffing van precariobelasting voor de kabels en leidingen van nutsbedrijven na 1 januari 2022 niet meer is toegestaan.