Exportverdiensten

De waarde die de Nederlandse economie overhoudt aan de uitvoer. Dit is de uitvoerwaarde minus de waarde van de invoer die nodig was in de hele Nederlandse productieketen om deze uitvoer te produceren.