Groene gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen als groen worden aangemerkt. Fabrikanten hebben hiervoor een graadmeter groene gewasbescherming ontwikkeld en hierin stoffen opgenomen die: (a) van natuurlijke oorsprong zijn (bijvoorbeeld micro-organismen, plantenextracten); (b) stoffen van middelen zijn die voorkomen op de inputlijst gecertificeerde biologische teelt (SKAL) en (c) laag-risico stoffen zijn volgens EU. De graadmeter is toegepast op afzetgegevens van deze fabrikanten en is nog in ontwikkeling.

Om een beeld te geven van de omvang van het gebruik wat hiermee gemoeid is, is bij bronnen een op CBS gedane stoffenselectie hiervoor opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat middelen op basis van paraffine-olie op de inputlijst voor biologische landbouw staan en daarmee groene gewasbescherming is.