Stedelijkheid

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid. Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden:
- zeer sterk stedelijk: 2 500 of meer adressen per km2
- sterk stedelijk: 1 500 tot 2 500 adressen per km2
- matig stedelijk: 1 000 tot 1 500 adressen per km2
- weinig stedelijk: 500 tot 1 000 adressen per km2
- niet stedelijk: minder dan 500 adressen per km2