Scheiding

Een scheiding is hier gedefinieerd als de ontbinding van een samenwoonrelatie door een verhuizing van een of beide partners. Een stel wordt als gescheiden gezien als de partners niet meer bij elkaar op één adres wonen én aan het einde van het jaar erna niet alsnog weer zijn gaan samenwonen. Relatieontbindingen als gevolgd van een emigratie of het overlijden van een partner zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Op het moment dat partners niet meer samenwonen hoeft de eventuele echtscheiding nog niet voltooid zijn. Men kan zelfs nog een latrelatie onderhouden (al dan niet gehuwd). Andersom kan het ook voorkomen dat de echtscheiding al is uitgesproken, terwijl de gescheiden ouders nog wel een tijd op één adres blijven wonen.
De cijfers over echtscheidingen en de kinderen die daarbij betrokken zijn wijken om deze redenen af van de cijfers hierover in de Landelijke Jeugdmonitor. In de Landelijke Jeugdmonitor wordt uitgegaan van de inschrijvingen van de echtscheidingsbeschikkingen in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting in een bepaald jaar.