Deeltijdfactor

Met registergegevens is bij benadering de gebruikelijke werkweek van werkenden afgeleid. Bij werknemers zijn gegevens van de Polisadministratie over het aantal contracturen gebruikt, bij zelfstandigen is een schatting gemaakt op basis van (gemiddelde) maandinkomsten en een standaard voltijdmaandloon. Er is onderscheid gemaakt in werkenden in deeltijd (minder dan 36 uur) en voltijd (ten minste 36 uur). De meest recent beschikbare deeltijdfactor heeft betrekking op de voorlopige inkomensgegevens 2019.