Voorwaardelijk beleidssepot

Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een voorwaardelijk beleidssepot. Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het vergoeden van de schade.