Oproepen ter terechtzitting n.a.v. verzet

Het aantal beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie (OM) waarbij de verdachte wordt opgeroepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM. Je gaat in verzet als je het oneens bent met een strafbeschikking.