Dagvaarding

Officieel geschrift dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen vanwege het beslechten van een geschil (burgerlijk recht), of de vervolging van een strafbaar feit (strafrecht).