Studieschuld

De studieschulden omvatten
studieschulden van huidige studenten volgens de Wet studiefinanciering (WSF), exclusief voorlopige in een gift omzetbare schulden, en
studieschulden van oud-studenten volgens de Inning Langlopende Schulden (ILS), en
studieschulden volgens het Leven Lang Leren Krediet (LLLK).