Bedrijven van personen met een Tozo-uitkering

Het gaat om alle bedrijven waarvan een persoon met een Tozo-uitkering voor levensonderhoud op enig moment in het verslagjaar 2020 eigenaar is geweest. Elk bedrijf komt één keer voor in de cijfers, ook als meerdere personen met een Tozo-uitkering voor levensonderhoud hier eigenaar van zijn. Als een persoon meerdere bedrijven heeft, zijn al deze bedrijven opgenomen in de tabel, ongeacht de sector waaronder de bedrijven vallen. Van meerdere personen met een Tozo-uitkering voor levensonderhoud is geen bedrijf terug te vinden in de registraties. Dit kan komen doordat deze personen directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bedrijf zijn, een partner zijn van de uitkeringsontvanger of doordat het bedrijf niet in het bedrijvenregister van het CBS is opgenomen.