Periode-levensverwachting

In dit artikel wordt met levensverwachting de periode-levensverwachting bedoeld.
De periode-levensverwachting wordt vooral gebruikt als maat voor de sterfte. Het houdt rekening met de leeftijdsverdeling en omvang van de bevolking, waardoor het mogelijk is om verschillende populaties te vergelijken en het geschikt is als algemene maat voor de gezondheidstoestand van een bevolking.
De periode-levensverwachting rekent met de sterftecijfers die gelden voor alle leeftijden in één bepaald jaar. Het is daarom ongelijk aan onze levensduur, omdat de sterftecijfers gedurende ons leven veranderen. Doordat de sterftecijfers gewoonlijk dalen, is de levensduur (ook wel cohort-levensverwachting) hoger dan de periode-levensverwachting.