Invloed van coronamaatregelen op werk

De nettoarbeidsparticipatie van jongeren van 15 tot 27 jaar was in 2020 met 66 procent lager dan in 2019 (68 procent). Ook gaven meer jongere dan oudere werknemers aan dat hun werk door corona stil is komen te liggen. 7 procent van de 15- tot 27-jarige en 1 procent van 27- tot 75-jarige werknemers meldden dit. Dat heeft er onder andere mee te maken dat relatief veel jongeren werkzaam zijn in de bedrijfstakken waar het werk in de periode waarin de vragenlijst is afgenomen (vierde kwartaal 2020) heeft stilgelegen, zoals in de horeca en de cultuur, sport en recreatie.