Financiële bezittingen

Financiële bezittingen omvatten bank- en spaartegoeden en effecten. 
Bank- en spaartegoeden omvatten alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Effecten bestaan uit aandelen en obligaties.