Meer of minder uren werken

De vraag in de enquête luidt:
Zou u binnen 6 maanden meer of minder willen gaan werken, aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen?

  1. Ja, meer
  2. Ja, minder
  3. Nee
  4. Reeds geregeld
  5. Stopt met werken