Groen gas

Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd wordt in het aardgasnet. Het is dan niet meer te onderscheiden van fossiele aardgas. Aardgas uit het net wordt verbruikt voor de opwekking van elektriciteit, warmte en vervoer (bijvoorbeeld een stadsbus op aardgas) en voor niet-energetische toepassingen (bijvoorbeeld productie van kunstmest).