Moord en doodslag

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij zowel om ingezetenen (mensen die op het moment van overlijden staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen), als om niet-ingezetenen (12 procent in 2020). Deze gegevens worden opgenomen in de Statistiek van de niet-natuurlijke dood.
De belangrijkste bronnen voor de cijfers over moord en doodslag zijn:
• gegevens uit de door de behandelend arts of lijkschouwer ingevulde doodsoorzaakformulieren;
• dossiers bij arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie.

Hierbij kan het onderscheid tussen doodslag (iemand is opzettelijk van het leven beroofd) en moord (er is tevens sprake van voorbedachten rade) niet worden gemaakt, omdat op het moment van raadpleging van de rechtbankdossiers vaak (nog) geen gerechtelijk vonnis is geveld. Hierdoor kan het onderscheid tussen verdachte en dader eveneens niet worden gemaakt.