Bijdrage overheidsbeleid aan koopkrachtontwikkeling

Deze bijdrage is gekwantificeerd als het verschil tussen de raming van de statische koopkrachtontwikkeling van het CPB en de reële loonontwikkeling.