Eenmalige huurverlaging in 2021

Huurders bij woningcorporaties die een te hoge huur betalen voor hun inkomen hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. Dit geldt voor huurders die meer betalen dan de aftoppingsgrens en een gezamenlijk inkomen hebben dat lager ligt dan de maximale inkomensgrens.

Deze aftoppingsgrenzen voor de huur zijn:

- 633,25 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens
- 678,66 euro voor huishoudens met drie of meer personen

De inkomensgrenzen zijn:

- 23 725 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
- 23 650 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.
- 32 200 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
- 32 075 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

De huurder heeft dan recht op verlaging van de huur tot de aftoppingsgrens.