Bewonerswisseling

Huurharmonisatie, ook wel bewonerswisseling genoemd, is een regeling waarbij de huurprijs van een woning bij wisseling van huurder meer mag stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel(puntensysteem) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden. De berekende huurverandering bij bewonerswisseling bestaat uit twee componenten:

1. de huurverandering op het moment van bewonerswisseling
2. de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli.

Na renovatie van de woning mag de woninghuur extra worden verhoogd. Deze nieuwe huurprijs mag de maximaal toegestane huur echter niet overschrijden. Een huurstijging als gevolg van de renovatie wordt niet meegenomen in de berekening van de huurontwikkeling.