Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond

Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Personen die in Nederland zijn geboren, zijn ingedeeld in één van de drie bovenstaande migratieachtergrondgroepen. Zij behoren dus niet automatisch tot de personen met een Nederlandse achtergrond.