Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal starten doorgaans minder mensen met betaald werk dan in de rest van het jaar. Door dit seizoenpatroon was in 2019, 2020 en 2021 het aantal starters in het eerste kwartaal vrijwel gelijk aan het aantal stoppers in dat kwartaal. In dit bericht is niet gecorrigeerd voor dergelijke seizoenpatronen. De voor seizoenpatronen gecorrigeerde cijfers laten voor alle kwartalen vanaf 2019 meer starters dan stoppers zien, met uitzondering van het 2e kwartaal van 2020. Zie: Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand