Aan het werk ('baanstarters')

Het betreft personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk (ongeacht het aantal uren), die drie maanden eerder geen werk hadden. Bij ‘baanstarters’ gaat het zowel om werklozen als mensen die zich nog niet op de arbeidsmarkt aanboden (niet-beroepsbevolking).