Woningvoorraad

Tot de woningvoorraad behoren alle verblijfsobjecten met een woonfunctie volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die ‘in gebruik’ zijn. Dat wil zeggen dat de woning opgeleverd en bewoonbaar moet zijn of bij tijdelijke onbewoonbare staat in afzienbare tijd weer bewoonbaar zal zijn. Woningen kunnen een dubbelfunctie hebben, zoals kantoor, gezondheidszorg of winkel en voor andere doeleinden in gebruik zijn dan bewoning, bijvoorbeeld voor logies (denk aan B&B’s), opslagruimte (bijvoorbeeld boven winkels) of bedrijfsruimte. Zolang bewoning mogelijk is en niet dusdanig verbouwd wordt dat de bouwkundige functie verandert, blijft het verblijfsobject tot de woningvoorraad behoren. Verplaatsbare woonruimten zoals woonboten, woonwagens en stacaravans horen niet tot de woningvoorraad. Ook recreatiewoningen waar permanente bewoning niet is toegestaan worden niet tot de woningvoorraad gerekend. Onzelfstandige woonruimten, zoals kamers in studentenhuisvestingscomplexen of verzorgingstehuizen -zonder eigen adres of voordeur, waarbij voorzieningen as badkamer en keuken worden gedeeld- tellen niet als afzonderlijke woningen mee. Wel kunnen zij samen één of meer verblijfsobjecten vormen die als woning worden geteld.