Particulier huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling worden naast de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. Personen die samen in één woning wonen, vormen niet altijd samen één huishouden. Denk hierbij aan studentenhuizen, waar meerdere eenpersoonshuishoudens een woning delen.