Ontwikkeling woningvoorraad per saldo

De optelsom van toevoegingen, onttrekkingen en administratieve correcties. Toevoegingen bestaan uit nieuwbouw (waarbij het gehele pand nieuw wordt gebouwd) en overige toevoegingen zoals woningsplitsing, transformatie van niet-woningen zoals kantoren die verbouwd worden tot woningen of puur administratieve functiewijzigingen. Onttrekkingen bestaan uit sloop en overige onttrekkingen zoals samenvoeging van woningen, of transformatie tot andere vastgoedtypen, of puur administratieve functiewijzigingen (zonder verbouwing). Daarnaast kan er sprake zijn van correctie van administratieve fouten.