Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op 6 april 2020 heeft de Rijksoverheid het loket geopend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Met het geld kunnen zij hun werknemers blijven doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen te behouden die geraakt worden door de coronacrisis.

In het kader van de NOW1 (1e aanvraagperiode) konden bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de periode maart, april en mei 2020. De voorwaarde voor de tegemoetkoming was dat het bedrijf gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtte.

Daarna volgde de NOW2 (2e aanvraagperiode). Bedrijven konden een tegemoetkoming aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 als ze verwachtten ten minste 20 procent omzet te verliezen in deze maanden.

Van oktober tot en met december 2020 liep de NOW3.1. (3e aanvraagperiode). Bedrijven die ten minste 20 procent omzetverlies verwachtten over een periode van drie maanden kwamen in aanmerking en konden steun aanvragen.

Op basis van de aanvraag heeft het UWV voorschotten uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag is berekend op basis van het geschatte omzetverlies. Vanaf 7 oktober 2020 worden definitieve berekeningen uitgevoerd. Dit kan leiden tot correcties en terugvordering van de ontvangen voorschotten.