Flexibele banen en vaste banen – verschillen in uitkomsten

De hier gepresenteerde gegevens over de arbeidsrelatie van werknemers zijn gebaseerd op de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL) en gaan over banen van werknemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vaste banen en flexbanen. Bij vaste banen gaat het om reguliere werknemersbanen met een contract voor onbepaalde tijd, bij flexbanen gaat het om reguliere werknemersbanen met een contract voor bepaalde tijd, uitzendbanen, oproepbanen en stagebanen.

Daarnaast publiceert het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) over werknemers, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt naar vaste en flexibele arbeidsrelaties. Sinds het derde kwartaal van 2018 laat de EBB een toename zien van het percentage werknemers met een vaste arbeidsrelatie en een afname van het percentage met een flexibele arbeidsrelatie.

Anders dan de EBB laat de SWL tot medio 2019 geen toename van het percentage vaste banen zien. Tot 2019 nam het percentage vaste banen volgens de SWL af en gedurende de eerste helft van 2019 bleef het vrijwel stabiel. Sinds de tweede helft van 2019 laten zowel EBB als SWL een toename zien. Het CBS is bezig de verschillen tussen EBB en SWL te onderzoeken. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 afgerond.